Model podijeljene odgovornosti

Tko je odgovoran za što?

Model podijeljene odgovornosti uveli smo radi lakšeg razumijevanja uloga između Sysbee-ja i korisnika. Iako je Sysbee odgovoran za infrastrukturu, i dalje korisnik ostaje odgovoran za aplikacije instalirane na spomenute servere. 

Sysbee – odgovornosti

Sysbee je odgovoran za svu infrastrukturu koju je korisnik odabrao za svoje poslovanje te za istu uzeo Sysbee usluge udržavanja. Infrastruktura se sastoji od hardvera, sofware-a, mreže i facilities that run Sysbee services. Sysbee je odgovoran za servere, bilo fizičke ili virtualne (praćenje, preformanse, nadogradnje i regularno održavanje), kao i za mrežu koju ti isti serveri koriste.

Korisnik – odgovornosti

Korisnik je odgovoran za upravljanje svih web aplikacija koje se nalaze na gore spomenutim serverima, uključujući potrebna ažuriranja, sigurnost  (malware itd) i bilo kakvih poteškoća nastalih od treće strane.

Odgovornost Klijent Sysbee  
Sigurnost Sigurnost web aplikacije
Data enkripcija web aplikacije i cjelovitost podataka
Upravljanje pristupom za web aplikacije
Local backup
Osposobljavanje zaposlenika za primjenu najboljih sigurnosnih praksi
Konfiguracija OS-a, firewall-a i network-a
Sigurnost mrežnog prometa
Šifriranje na strani poslužitelja
Upravljanje pristupom na strani poslužitelja
Sigurnosna kopija na serveru
Održavanje Razvoj web aplikacija
Ažuriranje web aplikacija
Održavanje lokalnog harware-a ili software-a
Postavljanje i konfiguracija poslužitelja
Ažuriranje OS poslužitelja
Održavanje servera i mreže
Planiranje kapaciteta i održavanje ravnoteže opterećenja
Praćenje serverskih preformansi
Otklanjanje grešaka web aplikacije
Rješavanje problema Rješavanje problema s lokalnom mrežom
Rješavanje problema s lokalnim harware-om
Uklanjanje malware-a na kod web aplikacije
Dizajn database scheme i optimizacije upita
Rješavanje problema povezanih s programima ili dodatcima treće strane
Rješavanje SEO problematike
Otklanjanje grešaka u izvedbi poslužitelja
Rješavanje problema s mrežom poslužitelja
Vraćanje sigurnosne kopije web aplikacija (na zahtjev)

Ukratko o modelu

Sysbee je odgovoran za praćenje i održavanje infrastrukture dok je klijent odgovoran za funkcionalnost aplikacija. Sysbee se služi svojom infrastrukturom te je zadužen za konfiguraciju istih, dok je klijent odgovoran za konfiguraciju vlastitih baza podataka i aplikacija.

Još uvijek niste sigurni tko je odgovoran za što?

Obratite nam se i rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja